โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์
บ้านบาลูกา  ตำบลริโก๋   อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 96140
คณะผู้บริหาร

นายนิมูฮำหมัด ศรีริกานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา