โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์
บ้านบาลูกา  ตำบลริโก๋   อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 96140
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิมูฮำหมัด ศรีริกานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :